Banka Kamu

Parasal Aktarım Mekanizması Nedir ? Neden önemlidir ?

Parasal Aktarım Mekanizması Nedir?

Parasal politika araçlarıyla ilgili alınmış olan yasal kararların ülke ekonomisine genel etkisine parasal aktarım mekanizması denir. Genel olarak bakıldığında total talebin değişimi ile istihdam, üretim ve tüketim değişir. Tüm bu değişiklikler ekonomideki faaliyetleri etkiler ve en nihayetinde de enflasyon oranı etkilenir. Ülkelerin para politikasından sorumlu olan merkez bankalarının aldığı faiz oranları ile ilgili olan kararlar öncelikle şu alanlarda değişimlere sebep olmaktadır:

• Faizlerdeki değişimler
• Varlık fiyatlarındaki değişimler
• Beklentilerdeki değişimler
• Dövüz kurlarındaki değişimler
Tüm bu değişimler üreticilerin ve tüketicilerin kararlarında olumlu ya da olumsuz etkilere sebep olur. Genel olarak özetleyecek olursak faiz oranları ile ilgili değişiklik beklentileri; faizlerdeki maliyetleri, varlıkların fiyatlarını ve döviz kurlarını değişir. Bunun sonucunda da yerli mallara ve ithal mallara olan talep değişir. Son olarak da taleplerde meydana gelen değişimler; fiyatlardaki zamanla meydana gelen düşme ve yükselme seviyesini kısacası enflasyonu etkiler.

Parasal Aktarım Mekanizmasının Önemi Nedir?

Parasal politika araçları fiyat anlamında ve finansal anlamda istikrarı getirmek amacıyla kurulmuş olan araçlardır. Reel ekonomik büyüklükler üzerindeki para politikalarının etkileri parasal aktarım mekanizması yoluyla tespit edilmektedir. Ülkelerin para politikalarından sorumlu olan merkez bankaları, ülkenin para politikası amaçlarına ulaşması için kullanılacak parasal araçları seçmede parasal aktarım mekanizması ile karar vermektedir. Önceki dönemlerde uygulanmış olan merkez bankası politikalarının üretici ve tüketici talebini, fiyatları, ekonomik hareketliliği ne yönde etkilediği ve yeni oluşturulacak politikanın ne yönde etkileyeceği parasal aktarım mekanizmasının analiz edilmesi ile bilinebilir. Basitleştirilmiş bir parasal aktarım mekanizmasında politika faizi oranı belli başlı kanalları etkiler. Bu kanallar yerli ve ithal mallara olan talebi ve buna bağlı olarak da toplam talebi etkiler. Yurt içi fiyatları ve ithalat fiyatları toplam talepten etkilenerek enflasyon oranını etkiler. Ve ardından enflasyon tekrardan politika faiz oranını etkileyerek bu döngü bu şekilde devam eder.

Parasal Aktarım Mekanizmasının Etkilediği Kanallar Hangileridir?

• Faiz Kanalı
• Varlık Fiyatları Kanalı
• Kredi Kanalı
• Beklenti Kanalı
• Döviz Kuru Kanalı